⇒ Link đăng ký thi HSK Online và  Mẫu phiếu đăng ký HSK ở dưới bài viết này ↓
⇒ Link Đăng ký HSK online tại đây

⇒ Link tải mẫu phiếu đăng kí HSK tại đây
⇒ Quay trở lại trang Lịch thi HSK 2020